CỬA CUỐN SONG NGANG SƠN TĨNH ĐIỆN

Liên hệ: 0969 040 678

– Kích thước cửa tối đa: (Rộng 12m x Cao 7m)

– Thân cửa bằng ống thép 19x1mm sơn tĩnh điện

– Khoảng cách ô ngang 350-400 x cao 80

– Lá kín trên và dưới bản 80 dày 7 dem

– Trục cửa cuốn lưới ống 114 hoặc 140 dày từ 1.8-4mm.

– Thanh V đáy sắt V40

Danh mục: